flag
ИНФОРМАЦИЯ
За нас
За Канада
Процедура
Гаранции
Консултация
ДРУГИ КАТЕГОРИИ
Комплекти Документи
Форма за Кандидата
Провинциални Програми
След Пристигането Ви
Държавни Такси
Нашите Услуги

 

   

 

Образованието и учебните заведения в Канада се в пълномощието на провинциите. Всяка провинция предлага различни условия и съответно има различни изисквания.    
 
Принципно, ако планирате да учите в университет или колеж в Канада, трябва да сте в състояние да докажете:
 

Че сте приети в съответното учебно заведение.

Че сте платили таксата за обучение за съответната програма.

Доказателство за Вашата самоличност.

Доказателство за налични финансови средства в размер на $10.000 CAD за едногодишен период, плюс таксата за обучение.

За втори член на семейството плюс $ 4.000 CAD за едногодишен период.

За всеки допълнителен член на семейството добавете по $ 3.000 CAD .
 

Като доказателство за финансовото Ви състояние може да се приеме движението по банковата Ви сметка за последните шест месеца, платежно нареждане в конвертируема валута, както и писмо от Вашата банка или кредитна централа.