flag
ИНФОРМАЦИЯ
За нас
За Канада
Процедура
Гаранции
Консултация
ДРУГИ КАТЕГОРИИ
Комплекти Документи
Форма за Кандидата
Провинциални Програми
След Пристигането Ви
Държавни Такси
Нашите Услуги

 

 

За да бъдете спонсориран/а като съпруг/а, Вие трябва да сте сключили валиден граждански брак.

   
 
Ако сте сключили гражданският брак в Канада, необходимо е да представите Свидетелството за сключен брак, издадено от провинцията или територията, където е сключен бракът.

 

 

Ако сте сключили граждански брак извън Канада, необходимо е бракът да е валиден в държавата където е сключен, както и да е валиден според канадското законодателство.

 

Брак сключен в Посолство или Консулство трябва да е според законите на страната, където е сключен бракът, а не според законите на страната, чийто представител е Посолството или Консулството.

 

Не можете да бъдете спонсориран/а като съпруг/а:

 

Ако сте под 16 годишна възраст

 

Ако Вашият спонсор е имал граждански брак с някой друг по времето на сключването на бракът Ви.

 

Ако Вашият спонсор е спонсорирал друг/а съпруг/а и не са изминали 3 години откакто предишно спонсорираният е получил статус на Канадски жител.