flag
ИНФОРМАЦИЯ
За нас
За Канада
Процедура
Гаранции
Консултация
ДРУГИ КАТЕГОРИИ
Комплекти Документи
Форма за Кандидата
Провинциални Програми
След Пристигането Ви
Държавни Такси
Нашите Услуги
 
 

  Кандските граждани и постоянно пребиващите в Канада, които са на възраст 18 години или повече и имат необходимият приход за последните 12 месеца, могат да спонсорират близки роднини или членове на семейството.  
 
  В тази категория са включени:
 
 • Родители и техните родители
 • Деца, включително осиновени
 • Деца под 18 годишна възраст, които възнамерявате да осиновите
 • Братя, сестри, племенници, внуци които са сираци, под 18 годишна възраст и несемейни.
 • Син или дъщеря на възраст до 22 години ако са несенейни
 • Студенти до 22 годишна възраст финансово зависими от своите родители
 • Или финансово зависими поради физически увреждания
 • Съпруг/а ,включително от еднакъв пол
 • или живеещи в съпружески отношения
 

 

При известни обстоятелства не бихте могли да бъдете спонсор. Това са случаите когато:
 
 • Имате неизпълнени задължения по предишно спонсорство
 • Имате заповед за депортиране
 • Сте в затвора
 • Сте в състояние на незавършен банкрут
 • Сте намерен виновен за сексуално или сериозно криминално престъпление
 

 

Ако спонсорирате съпруг/а или партньорът с който живеете в съпружески отношения няма изисквания за минимален приход.  
 
Спонсорът в Канада първо трябва да направи молба и след като тя бъде одобрена, спонсорираният подава документите си в страната по местоживеене. Спонсорът може да направи молба за спонсорство също когато партньорът му е с временен статус в Канада.
 

 

Това би позволило изчакване на решението, без да е необходимо спонсорираният да се завръща в страната по произход.