flag
ИНФОРМАЦИЯ
За нас
За Канада
Процедура
Гаранции
Консултация
ДРУГИ КАТЕГОРИИ
Комплекти Документи
Форма за Кандидата
Провинциални Програми
След Пристигането Ви
Държавни Такси
Нашите Услуги
 
 

Кой може да бъде признат за бежанец и какви са критериите?

 

   
Най-общо казано Бежанец е този, който:
е извън страната си по произход или местожителство и
има основателна причина да се страхува от преследване поради националност, расова (етническа) принадлежност, вероизповедание, членство в определени социални групи или политическа ориентация.
и
не е в състояние да получи защита в страната си по произход или местожителство и се страхува да се завърне в същата поради това, че ще бъде преследван.
 
Канада е подписала Женевската Конвеция от 1951 г. , която се отнася до статуса на бежанците, както и протокола за статуса на бежанците от 1967 г.
 
Канадската система за защита на бежанците се определя от две основни части.
 
Програма за Бежанци и Хуманитарна програма за тези, които търсят убежище докато са извън Канада.
 

В тази група са включени бежанци, които могат да бъдат спонсорирани като такива от различни институции или група от хора за да се установят в Канада.

 
 
Не е необходимо да бъдете спонсориран ако живеете в някоя от тези шест държави, които попадат в специална категория:
 
ДР Конго, Судан, Ел Салвадор, Гуатемала, Колумбия или Сиера Леоне.
 
или
     
Ако сте препоръчани от Комисията за Бежанците към Организацията на Обединените Нации - UNHCR.
 
Програма за Даване на Убежище в Канада
 
За тези, които изискват защита като Бежанци , или търсещи убежище поради хуманитарни причини, когато са в Канада.
 
Това са Бежанци според Конвенцията, които:
 
имат основателна причина да се страхуват от преследване поради националност, расова (етническа) принадлежност, вероизповедание, членство в определени социални групи или политическа ориентация.
 
или
 
тези, които се нуждаят от защита, поради това, че ако бъдат върнати в тяхната страна по произход или местожителство ще бъдат положени на риск от преследване или риск за живота им.
 
Канада приема ежегодно Бежанци от цял Свят.