flag
ИНФОРМАЦИЯ
За нас
За Канада
Процедура
Гаранции
Консултация
ДРУГИ КАТЕГОРИИ
Комплекти Документи
Форма за Кандидата
Провинциални Програми
След Пристигането Ви
Държавни Такси
Нашите Услуги
 
 

 

 

БИЗНЕС ЕМИГРАЦИЯ  
 
Тази програма цели да привлече опитни бизнесмени, които биха подпомогнали развитието на канадската икономика.
От бизнес емигрантите се очаква да инвестират $ 400,000 или да притежават и управляват бизнес в Канада.
Бизнес емигрантите се делят на три групи, всяка с различни изисквания.
 
ИНВЕСТИТОРИ
Програмата за инвеститори цели да привлече опитни бизнесмени и техните капитали към Канада.
Те трябва да притежават добити по легален начин 800,000 канадски долара и да инвестират $ 400,000 (след като молбата бъде одобрена), които остават в разпореждане на Citizenship and Immigration Canada (CIC) и са напълно гарантирани от провинцията която ги използва, че ще бъдат насочени за отваряне на работни места и подпомагане растежа на икономиката.
Инвеститорът трябва да има поне две-три години бизнес опит, управлявайки компания от поне пет души.
Citizenship and Immigration Canada (CIC) ще върне Вашите $ 400,000 инвестиция, без да Ви начислява лихва за тях след приблизително пет години и два месеца.
Инвеститорите не са длъжни да започват бизнес в Канада. Няма изисквания за образование или езикови познания.
 
ПРЕДПРИЕМАЧИ
Тази програма цели да привлече бизнесмени които възнамеряват да притежават и управляват бизнес в Канада, който ще подпомогне икономиката и ще отвори нови работни места.

Предприемачите трябва да демонстрират бизнес умения и да притежават минимум $ 300,000 добити по легален начин.

Да имат поне две-три години опит в управлението на фирма.

Да имат осъществим бизнес план за бизнес в Канада

Да отвори поне две работни места

Да започне бизнеса до три години след пристигането си в Канада

Няма специални изисквания за образование или езикови познания.
Всяка провинция има собствена програма.
 
НА САМОИЗДРЖКА

Тази програма е за тези които имат опит в областта на културата, изкуството и спорта.

Очаква се хората от тази група да са на световно спортно/културно ниво.
 

Също така тази програма е за тези които са в състояние да закупят и ръководят ферма. Приблизителната сума необходима за подобен род бизнес възлиза на около 200,000 – 300,000 канадски долара, макар че няма специфични изисквания.

 
СПЕЦИАЛИСТИ
 
Като специалисти се определят тези, които имат съответното образование и опитност в дадена професия, познания по английски или френски език, както и други качества които биха им помогнали да се реализират успешно в Канада.
Някои от професиите в Канада са регулирани което означава че за да работите ще ви е необходим лиценз.
Препоръчително е да се допитате дали вашата диплома или сертификат може да бъдат приравнени към канадските стандарти.
 
За да бъдете одобрен като специалист, Вие трябва да отговаряте на определени изисквания:
 
  Образование
  Езикови познания
  Опит в професията
  Възраст
  Осигурена работа в Канада
  Приспособимост
 
Ефективно от 18 септември, 2003 , минимално изискваните точки за Федерално ниво специалисти са 67 от 100.
 
Деца и зависими такива на възраст до 22 години може да бъдат включени в молбата.
Професиите са определени в Националната Класификация на Професиите – NOC.
Важна част са познанията Ви по един от двата езика – английски или френски.
 
Принципно е необходимо да докажете средствата за установяване в размер 10,000 канадски долара плюс 3000 канадски долара за всеки допълнителен член на семейството.
Преминават се медицински прегледи. Необходимо е и свидетелство за съдимост.
Молбата се подава от страната по местоживеене или от страната в която сте пребивали с виза последните 12 месеца. Времето за придвижване на молбата варира според заетоста на виза офиса.