flag
ИНФОРМАЦИЯ
За нас
За Канада
Процедура
Гаранции
Консултация
ДРУГИ КАТЕГОРИИ
Комплекти Документи
Форма за Кандидата
Провинциални Програми
След Пристигането Ви
Държавни Такси
Нашите Услуги
 
 

 

 

Някои от често задаваните въпроси и техните отговори.

 

.

Трябва ли обезателно да наема някой, който да ме представлява?

 

Не е необходимо обезателно да наемете някой, който да Ви съветва и подпомага в процеса на емиграция. Ако сте запознат с актуалните законови Федерални и Провинциални емиграционни разпоредби и изискванията на Citizenship and Immigration Canada, Вие бихте могли да емигрирате успешно без странична помощ.

Ако сте решили обаче да погледнете сериозно на собственото си решение и имайки пред вид бързо променящото се емиграционно законодателство, както и трудноста му, препоръчително е да можете да разчитате на професионална помощ във всеки един етап.

 

Колко дълго трае емиграционният процес?

 

Средната продължителност зависи от много фактори. В зависимост от конкретните обстоятелства той може да варира от 6 месеца до 24 месеца и повече.

 

Има ли такова нещо като ”бърза емиграционна процедура”?

 

Няма такава процедура! Пазете се от тези, които Ви обещават „бърза виза” или ”специално отношение” от страна на Канадското правителство, ако използвате техните услуги.

 

Трябва ли обезателно да имам предложение за работа в Канада преди да подам документи за постоянно пребиваване?

 

Не е необходимо обезателно да имате предложение за работа преди да кандидатствате.

 

Колко пари са необходими за установяване в Канада като независим емигрант?

 

Таблицата показва необходимите средства за шест месечен период и е в канадски долари

 

За първи член на семейството

$10.168

За двучленно семейство

$12.659

За тричленно

$15.563

За четиричленно

$18.895

За петчленно

$21.431

За шест членно

$24.170

Седем и повече членно

$26.910

 

Трябва да сте в състояние да покажете, че разполагате със споменатите средства. Това не се отнася до тези с уредена работа.

Сумите за установяване за тези, чиято цел е Квебек са 3 до 4 пъти по-ниски .

 

Трябва ли да остана в Провинцията, която първоначално съм посочил в молбата си?

 

Не. Един път одобрен за постоянно пребиваващ, Вие имате право да живеете в тази част от Канада , която желаете. Това е гарантирано от Канадската Харта за Права и Свободи.

 

Трябва ли да премина медецински преглед?

 

Всеки кандидат трябва да премине медицински преглед.

 
Мога ли сам да реша къде да направя медецинските прегледи?
 
Не. За всеки регион има доктори определени от съответното канадско консулство.
 

Кога придобивам статут на постоянно пребиваващ?

 

Дори след като са Ви издадени необходимите документи, Вие получавате статут само след като пресечете канадска граница с Вашият валиден паспорт и валидна канадска емиграционна виза.

 

Какви документи е препоръчително да нося със себе си при пристигането ми в Канада като емигрант?

 

Препоръчваме Ви да носите със себе си

 

Акт за Раждане

Лична карта

Удостоверение за граждански брак (ако сте семеен/семейна)

Шоьорска книжка (и международна такава )

Препоръчителни писма

Дипломи и сертификати

Медицински записи