flag
ИНФОРМАЦИЯ
За нас
За Канада
Процедура
Гаранции
Консултация
ДРУГИ КАТЕГОРИИ
Комплекти Документи
Форма за Кандидата
Провинциални Програми
След Пристигането Ви
Държавни Такси
Нашите Услуги
 
 

 

 

Около 150.000 души всяка година стават Канадски граждани.

 

 

За да бъдете одобрен като такъв е необходимо да покривате определени изисквания:

 

Да имате навършени 18 години

Да сте посоянно пребиваващ (Канадски жител)

Да сте живяли в Канада 3 години в 4 годишен период

Да имате познания по Английски или Френски език

Да имате познания за Канада (география, политическа система...)

Да знаете правата и задълженията на Канадските граждани

.

Времето прекарано в Канада преди да станете постоянно пребиваващ може да се прибави към 4 годишният период, при определени условия и в определени ситуации.

 

Деца под 18 годишна възраст може да станат Канадски граждани, ако вече са Канадски жители. Родителите може да подадат молба за гражданство в полза на детето си, ако те самите са граждани или като подадат молба заедно като семейство.За децата няма изискване да са живяли 3 години в 4 годишен период преди да подадат молба.

За да станете гражданин на Канада и ако сте на възраст между 18 и 54 години е необходимо да положите тест за гражданство.

 

След успешно полагане на теста ще получите съобщение кога и къде да се явите за Церемония по Полагане на Клетва за Гражданство

След като положите клетвата, Вие вече сте Канадски Гражданин.

 
Не бихте могли да станете Канадски гражданин в случай че:
 

Имате заповед за изселване

Обвинен сте за наказуемо криминално деяние

Осъден сте за криминално деяние в последните 3 години

Ако сте в затвора или пуснат под гаранция

Ако сте разследван или сте обвинен за военни престъпления

Ако ви е отнето Канадско гражданство в поледните 5 години