flag
ИНФОРМАЦИЯ
За нас
За Канада
Процедура
Гаранции
Консултация
ДРУГИ КАТЕГОРИИ
Комплекти Документи
Форма за Кандидата
Провинциални Програми
След Пристигането Ви
Държавни Такси
Нашите Услуги
 

 

 

Ползването на услугите на непрофесионалисти и лица, нямащи познания относно изискванията на Citizenship and Immigration Canada е равносилно на загуба на финансови средства и време.

   
Мнозина от Вас навярно си представят емиграционният процес като попълване на няколко формуляра и заплащане на определени такси. Нищо не може да бъде по-далече от истината.  
Правилното попълване на формулярите е безспорно важен момент. Редица други фактори, обаче са решаващи за една успешна емиграция.
 
Учудващо е, че все още се намират хора, готови да заплатят на некомпетентни лица, суми с които биха си осигурили надеждна професионална подкрепа.
 
С цел да Ви предпази от евентуални злоупотреби
 

CISS – Canada Immigration Support Services Ви уведомява, че към настоящият момент няма българско или чуждестранно, юридическо или физическо лице, което да е упълномощено да представлява нашите интереси в България или в трета страна.

 

Ако такива бъдат упълномощени от нас, информацията за същите ще бъде публикувана тук!